ازدواج قد کوتاه ترین زن و شوهر دنیـا! ع- آکا

ازدواج قد کوتاه ترین زن و شوهر دنیـا! ع- آکاقد کوتاه, ازدواج قد کوتاه, زن و شوهر قد کوتاه, زوج قد کوتاه آکاایران: معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا ازدواج قد کوتاه ترین زن و شوهر دنیـا! عیک زن و شوهر برزیلی بـه عنوان قد کوتاه ترین زوج دنیـا, نام شان درون کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا ثبت نام قد کوتاه ترین زوج دنیـا درون کتاب گینس بـه گزارش آکاایران: یک زن و شوهر برزیلی نام خود را بـه عنوان «قدکوتاه‌ترین زوج دنیـا» درون کتاب رکوردهای گینس ثبت د. معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا نام پائولو گابریل داسیلوا باروس و کاتوشیـا هوشینو باروس (27 آبان) طی مراسمـی درون شـهر لندن درون کتاب گینس ثبت شد. قد کاتوشیـا 91.13 سانتی‌متر و پائولو 90.28 سانتی‌متر است. ازدواج قد کوتاه ترین زن و شوهر جهان این زوج درون ماه سپتامبر (شـهریور) ازدواج د و اکنون درون شـهر ایتاپیو درون برزیل زندگی مـی‌کنند. پائولو درون مصاحبه‌ای با ابراز خوشحالی ازب عنوان...

، معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا
[تصویر شوهر واقعی الیف - borofun.ir معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 19 Jun 2018 08:46:00 +0000